Mosaic

Gerard Berengué nascut el 1998. Als 4 anys entra al conservatori de música del seu poble (Sant Cugat del Vallès, Barcelona) fins als 15, on en plena adolescència decideix deixar-ho, sense saber que a partir d’aquell moment la música passaria a ser el refugi de totes les seves vivències, experiències, alts i baixos. Això va donar peu a desfogar-ho tot en un paper i guitarra en mà, sortint d’aquí els primers temes on, avui dia alguns han vist la llum a través de les diverses xarxes i plataformes, on va conèixer al Roger i a l’Adrià. Els tres i en plena pandèmia, decideixen iniciar el projecte MOSAIC junts.

Al maig del 2021 treuen el seu primer single,

411
Preferencias de privacidad
Nuestro sitio web utiliza tanto cookies propias, que son las enviadas a su ordenador y gestionadas exclusivamente por nosotros para el mejor funcionamiento del sitio web, como cookies de terceros, con la función de servirnos como herramienta de análisis de la interacción los usuarios con nuestra web, gracias a ellas obtenemos una información que puede ayudar a mejorar la navegación y dar un mejor servicio a los usuarios y clientes.